Graduate Students

1) Taat Setiawan (graduated Oct’09)
2) Eka Chandra (graduated Apr’10)
3) Munib Ikhwatun Iman (graduated Jul’10)
4) Defitri Yeni (graduated Oct’06)
5) Imam Priyono (graduated Oct’07)
6) Gengky Moriza (graduated Oct’08)
7) Dian Budi Darma (graduated Oct’08)